Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
42 - rozwiń Dot. interwecji przeprowadzonych w sprawie lokalu przy ul.Kosynierów 69 interpelacja Grzegorz Urban 2019-09-17
41 - rozwiń Dot. środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Boguszów-Gorce wg stanu na dzień 01.09.2019 r. zapytanie Daniel Geming 2019-09-17
40 - rozwiń Dot. środków transportu wykorzystywanych podczas organizacji imprez miejskich, szkolnych, wyjazdów służbowych, szkoleń itp. interpelacja Daniel Lubiński 2019-09-11
39 - rozwiń Dot. badań geologicznych gruntu działek pod realizację budowy obwodnicy Gorc interpelacja Daniel Lubiński 2019-09-11
38 - rozwiń Dot. kosztów ewentualnego przeprowadzenia referendum w Gminie. zapytanie Stanisław Urbaniak 2019-08-12 2019-08-22
37 - rozwiń Dot. umów użyczenia nieruchomości interpelacja Grzegorz Urban 2019-08-05 2019-08-20
36 - rozwiń Dot. dystrybucji Wiadomości Boguszowskich do skrzynek pocztowych mieszkańców w lipcu 2019 r. interpelacja Grzegorz Urban 2019-08-05 2019-08-20
35 - rozwiń Dot. zabezpieczenia w budżecie środków na szczepienia przeciwko wirusowi HPV wniosek Ryszard Synoś 2019-07-25
34 - rozwiń Dot. przeniesienia wydatków z Wydziału Organizacyjno-Prawnego do Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą zapytanie Grzegorz Urban 2019-07-23 2019-08-05
33 - rozwiń Dot. braku w BIP Zarządzeń Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 190/2019 i 129/2019 zapytanie Grzegorz Urban 2019-07-23 2019-08-05
32 - rozwiń Dot. Zarządzenia w sprawie ogłoszenia listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach naboru wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania zapytanie Daniel Geming 2019-07-16 2019-07-30
31 - rozwiń Dot. wysokości przysłygującego Panu Jackowi Cichurze dodatku za wieloletnią pracę zapytanie Daniel Geming 2019-07-03 2019-07-10
30 - rozwiń Dot. stopnia zaawansowania prac nad budową obwodnicy Boguszowa-Gorc interpelacja Daniel Geming 2019-07-03 2019-07-15
29 - rozwiń Dot. zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 wniosek Daniel Lubiński 2019-06-17 2019-06-24
28 - rozwiń Dot. budowy obwodnicy Gorc zapytanie Daniel Lubiński 2019-06-17 2019-07-01
27 - rozwiń Dot. modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul.Chopina oraz przebudowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową parkingu przy ul.Chopina w Boguszowie-Gorcach zapytanie Daniel Lubiński 2019-05-31 2019-06-18
26 - rozwiń Dot. organizacji Wigilii Miejskiej w 2018 r. zapytanie Daniel Lubiński 2019-05-31 2019-06-18
25 - rozwiń Dot. organizacji Dni Boguszowa-Gorc w 2019 r. zapytanie Daniel Lubiński 2019-05-31 2019-06-14
24 - rozwiń Dot. obsługi prawnej świadczonej przez radców i adwokatów dla Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach interpelacja Daniel Lubiński 2019-05-10 2019-05-24
23 - rozwiń Dot. naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim przez Państwową Inspekcję Pracy interpelacja Daniel Lubiński 2019-05-10 2019-05-24
22 - rozwiń Dot. środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Boguszów-Gorce zapytanie Grzegorz Urban 2019-05-08 2019-05-15
21 - rozwiń Dot. kary umownej dla wykonawcy usługi zarządzania i administrowania OSR Dzikowiec interpelacja Marceli Wiśniewski 2019-04-26 2019-05-14
20 - rozwiń Dot. sprzedaży biletów na Górze Dzikowiec zapytanie Marceli Wiśniewski 2019-04-26 2019-05-14
19 - rozwiń Dot. podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, jednostek organizacyjnych gminy i spółek miejskich wniosek Daniel Lubiński 2019-04-10 2019-04-24
18 - rozwiń Dot. umorzeń należności przypadających Gminie Boguszów-Gorce od dnia 10.01.2019 r. interpelacja Daniel Lubiński 2019-04-10 2019-04-23
17 - rozwiń Dot. wysokości wolnych środków na koniec roku budżetowego 2018 zapytanie Daniel Geming 2019-04-02 2019-04-16
16 - rozwiń Dot. środków finansowych na realizację robót publicznych w roku 2018 i 2019 zapytanie Daniel Geming 2019-04-02 2019-04-10
15 - rozwiń Dot. naruszenia postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn.: interpelacja Daniel Lubiński 2019-04-02 2019-04-15
14 - rozwiń Dot. terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych oraz udostępnienie pism kierowanych do ZGM w sprawie kwalifikacji kierownika CKK Witold interpelacja Daniel Lubiński 2019-04-02 2019-04-12
13 - rozwiń Dot. przetargu na sprzedaż złoża porfiru interpelacja Daniel Geming 2019-03-12 2019-03-26
12 - rozwiń Dot. zatrudnionego kierownika CKK Witold interpelacja Daniel Geming 2019-03-12 2019-04-12
11 - rozwiń Dot. zatrudnionego kierownika kolei w OSR Dzikowiec interpelacja Daniel Geming 2019-03-12 2019-03-26
10 - rozwiń Dot. dzierżawy lokali użytkowych przy ul.Reymonta 16 z przenaczeniem na Klub Seniora wniosek Ryszard Synoś 2019-03-12 2019-03-28
9 - rozwiń Dot. powołania pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych oraz seniorów interpelacja Sebastian Borkowski 2019-03-12 2019-03-26
8 - rozwiń Dot. kosztów poniesionych przez Gminę na rzecz Telewizji Dami Wałbrzych interpelacja Marceli Wiśniewski 2019-02-21 2019-02-22
7 - rozwiń Dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości eksploatowanych jako złoże porfiru interpelacja Daniel Geming 2019-02-21 2019-03-05
6 - rozwiń Dot. umorzenia zaległości cywilnoprawnych interpelacja Daniel Lubiński 2019-02-21 2019-03-05
5 - rozwiń Dot. umowy na wywiady i reklamy podpisanej z Telewizją Dami Wałbrzych interpelacja Daniel Geming 2019-02-06 2019-02-12
4 - rozwiń Dot. pracownika na stanowisku kierowniczym w OSR Dzikowiec interpelacja Daniel Geming 2019-02-06 2019-02-18
3 - rozwiń Dot. zatrudnionego kierownika CKK Witold interpelacja Daniel Geming 2019-02-06 2019-02-18
2 - rozwiń Udrożnienie kanalizacji burzowej i sanitarnej na terenie budynku WTBS przy ul.Traugutta interpelacja Sebastian Borkowski 2019-01-28 2019-02-18
1 - rozwiń Mienie zakupione od Gminy Boguszów-Gorce przez radnych, kierowników wydziałów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2010-2018 zapytanie Stanisław Urbaniak 2019-01-08 2019-02-15