Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII Sesja".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 4 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski wstrzymał się
2 Stanisław Urbaniak za
3 Grzegorz Urban za
4 Martin Szczeklik za
5 Ryszard Synoś za
6 Dorota Paruch za
7 Urszula Anna Mikołajska za
8 Arkadiusz Łasicki za
9 Daniel Lubiński wstrzymał się
10 Marceli Lorenc za
11 Krzysztof Krajewski za
12 Daniel Geming wstrzymał się
13 Michał Foryś wstrzymał się
14 Beata Chlewicka za
15 Sebastian Borkowski za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 3 7 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski za
2 Stanisław Urbaniak przeciw
3 Grzegorz Urban za
4 Martin Szczeklik przeciw
5 Ryszard Synoś wstrzymał się
6 Dorota Paruch przeciw
7 Urszula Anna Mikołajska wstrzymał się
8 Arkadiusz Łasicki przeciw
9 Daniel Lubiński za
10 Marceli Lorenc przeciw
11 Krzysztof Krajewski wstrzymał się
12 Daniel Geming za
13 Michał Foryś za
14 Beata Chlewicka przeciw
15 Sebastian Borkowski przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 5 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski za
2 Stanisław Urbaniak wstrzymał się
3 Grzegorz Urban za
4 Martin Szczeklik za
5 Ryszard Synoś za
6 Dorota Paruch za
7 Urszula Anna Mikołajska wstrzymał się
8 Arkadiusz Łasicki wstrzymał się
9 Daniel Lubiński za
10 Marceli Lorenc wstrzymał się
11 Krzysztof Krajewski za
12 Daniel Geming za
13 Michał Foryś za
14 Beata Chlewicka wstrzymał się
15 Sebastian Borkowski za