Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Stanisław Urbaniak za
2 Grzegorz Urban za
3 Martin Szczeklik wstrzymał się
4 Ryszard Synoś za
5 Dorota Paruch za
6 Urszula Anna Mikołajska za
7 Arkadiusz Łasicki za
8 Marceli Lorenc za
9 Krzysztof Krajewski za
10 Michał Foryś wstrzymał się
11 Beata Chlewicka za
12 Sebastian Borkowski za
13 Marceli Wiśniewski nieobecny
14 Daniel Lubiński nieobecny
15 Daniel Geming nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 2 1 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Stanisław Urbaniak za
2 Grzegorz Urban wstrzymał się
3 Martin Szczeklik wstrzymał się
4 Ryszard Synoś za
5 Dorota Paruch za
6 Urszula Anna Mikołajska za
7 Arkadiusz Łasicki za
8 Marceli Lorenc za
9 Krzysztof Krajewski za
10 Michał Foryś przeciw
11 Beata Chlewicka za
12 Sebastian Borkowski za
13 Marceli Wiśniewski nieobecny
14 Daniel Lubiński nieobecny
15 Daniel Geming nieobecny