Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII Sesja".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 2 4 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski wstrzymał się
2 Stanisław Urbaniak za
3 Grzegorz Urban wstrzymał się
4 Martin Szczeklik przeciw
5 Ryszard Synoś za
6 Dorota Paruch za
7 Urszula Anna Mikołajska za
8 Arkadiusz Łasicki za
9 Daniel Lubiński przeciw
10 Marceli Lorenc za
11 Krzysztof Krajewski za
12 Daniel Geming przeciw
13 Michał Foryś przeciw
14 Beata Chlewicka za
15 Sebastian Borkowski za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 1 9 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski za
2 Stanisław Urbaniak przeciw
3 Grzegorz Urban za
4 Martin Szczeklik wstrzymał się
5 Ryszard Synoś przeciw
6 Dorota Paruch przeciw
7 Urszula Anna Mikołajska przeciw
8 Arkadiusz Łasicki przeciw
9 Daniel Lubiński za
10 Marceli Lorenc przeciw
11 Krzysztof Krajewski przeciw
12 Daniel Geming za
13 Michał Foryś za
14 Beata Chlewicka przeciw
15 Sebastian Borkowski przeciw