Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 0 4 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 2 4 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski za
2 Stanisław Urbaniak za
3 Martin Szczeklik za
4 Ryszard Synoś przeciw
5 Dorota Paruch przeciw
6 Arkadiusz Łasicki wstrzymał się
7 Daniel Lubiński za
8 Marceli Lorenc wstrzymał się
9 Krzysztof Krajewski przeciw
10 Daniel Geming za
11 Michał Foryś za
12 Beata Chlewicka za
13 Sebastian Borkowski przeciw
14 Grzegorz Urban nieobecny
15 Urszula Anna Mikołajska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 3 5 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski za
2 Stanisław Urbaniak wstrzymał się
3 Martin Szczeklik za
4 Ryszard Synoś przeciw
5 Dorota Paruch przeciw
6 Arkadiusz Łasicki wstrzymał się
7 Daniel Lubiński za
8 Marceli Lorenc wstrzymał się
9 Krzysztof Krajewski przeciw
10 Daniel Geming za
11 Michał Foryś za
12 Beata Chlewicka przeciw
13 Sebastian Borkowski przeciw
14 Grzegorz Urban nieobecny
15 Urszula Anna Mikołajska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 5 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski wstrzymał się
2 Stanisław Urbaniak za
3 Martin Szczeklik wstrzymał się
4 Ryszard Synoś za
5 Dorota Paruch za
6 Arkadiusz Łasicki za
7 Daniel Lubiński wstrzymał się
8 Marceli Lorenc za
9 Krzysztof Krajewski za
10 Daniel Geming wstrzymał się
11 Michał Foryś wstrzymał się
12 Beata Chlewicka za
13 Sebastian Borkowski za
14 Grzegorz Urban nieobecny
15 Urszula Anna Mikołajska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 1 7 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski za
2 Stanisław Urbaniak przeciw
3 Martin Szczeklik za
4 Ryszard Synoś przeciw
5 Dorota Paruch wstrzymał się
6 Arkadiusz Łasicki przeciw
7 Daniel Lubiński za
8 Marceli Lorenc przeciw
9 Krzysztof Krajewski przeciw
10 Daniel Geming za
11 Michał Foryś za
12 Beata Chlewicka przeciw
13 Sebastian Borkowski przeciw
14 Grzegorz Urban nieobecny
15 Urszula Anna Mikołajska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 4 1 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski wstrzymał się
2 Stanisław Urbaniak za
3 Martin Szczeklik przeciw
4 Ryszard Synoś za
5 Dorota Paruch za
6 Arkadiusz Łasicki za
7 Daniel Lubiński wstrzymał się
8 Marceli Lorenc za
9 Krzysztof Krajewski za
10 Daniel Geming wstrzymał się
11 Michał Foryś wstrzymał się
12 Beata Chlewicka za
13 Sebastian Borkowski za
14 Grzegorz Urban nieobecny
15 Urszula Anna Mikołajska nieobecny