Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 4 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski wstrzymał się
2 Stanisław Urbaniak za
3 Martin Szczeklik wstrzymał się
4 Ryszard Synoś za
5 Urszula Anna Mikołajska za
6 Arkadiusz Łasicki za
7 Marceli Lorenc za
8 Krzysztof Krajewski za
9 Daniel Geming wstrzymał się
10 Michał Foryś wstrzymał się
11 Beata Chlewicka za
12 Sebastian Borkowski za
13 Grzegorz Urban nieobecny
14 Dorota Paruch nieobecny
15 Daniel Lubiński nieobecny