Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. przetargu na sprzedaż złoża porfiru

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2019-03-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Geming radny

Odpowiedź

Odpowiadający: p.o. Sekretarza Miasta Grzegorz Łuczko

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, data odpowiedzi: 2019-03-26