Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. umorzeń należności przypadających Gminie Boguszów-Gorce od dnia 10.01.2019 r.

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Zastępca Burmistrza Miasta
data wpływu: 2019-04-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Lubiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: wz. Sekretarza Miasta Grzegorz Łuczko

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, data odpowiedzi: 2019-04-23