Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. zatrudnionego kierownika CKK Witold

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc
data wpływu: 2019-02-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Geming radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, data odpowiedzi: 2019-02-18