Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. umów użyczenia nieruchomości

Numer: 37, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2019-08-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Urban radny

Odpowiedź

Odpowiadający: wz.Sekretarza Miasta Grzegorz Łuczko

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, data odpowiedzi: 2019-08-20