Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. kosztów ewentualnego przeprowadzenia referendum w Gminie.

Numer: 38, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2019-08-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stanisław Urbaniak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjno-Prawny, data odpowiedzi: 2019-08-22