Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. środków transportu wykorzystywanych podczas organizacji imprez miejskich, szkolnych, wyjazdów służbowych, szkoleń itp.

Numer: 40, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Zastępca Burmisrza Miasta
data wpływu: 2019-09-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Lubiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą, data odpowiedzi: 2019-09-26