Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. opinii prawnej w sprawie zawieszenia głosowania w referendum gminnym

Numer: 51, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2020-03-23, data przekazania: 2020-03-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Geming radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjno-Prawny, data odpowiedzi: 2020-04-03