Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. umorzeń zaległości wobec Gminy Boguszów-Gorce

Numer: 53, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Zastępca Burmistrza Miasta
data wpływu: 2020-03-23, data przekazania: 2020-03-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Geming radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: