Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. liczby dzieci korzystających z przedszkoli na terenie Gminy Boguszów-Gorce, a zamieszkujących inne gminy oraz not obciążeniowych wystawionych przez Gminę Boguszów-Gorce w tym temacie

Numer: 58, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-05-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Geming radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Główny Księgowy

Wydział merytoryczny: Wydział Budżetu i Finansów, data odpowiedzi: 2020-05-07