Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. umorzenia zaległości cywilnoprawnych

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Zastępca Burmistrza Miasta
data wpływu: 2019-02-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Lubiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, Wydział Budżetu i Finansów, data odpowiedzi: 2019-03-05