Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości eksploatowanych jako złoże porfiru

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Zastępca Burmistrza Miasta
data wpływu: 2019-02-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Geming radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z up. Burmistrza Miasta - p.o. Sekretarz Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, data odpowiedzi: 2019-03-05