Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. kosztów poniesionych przez Gminę na rzecz Telewizji Dami Wałbrzych

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Zastępca Burmistrza Miasta
data wpływu: 2019-02-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marceli Wiśniewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wydział merytoryczny: Biuro Rady Miejskiej, data odpowiedzi: 2019-02-22