Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. powołania pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych oraz seniorów

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2019-03-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sebastian Borkowski wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Sebastian Drapała

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjno-Prawny, data odpowiedzi: 2019-03-26