Przejdź do treści

I Sesja Inaugurcyjna

Data posiedzenia
07-05-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach , I piętro, sala obrad nr 101

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie sesji przez radnego seniora
  • 2. Ślubowanie radnych
  • 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
  • 4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
  • 5. Ślubowanie Burmistrza Miasta
  • 6. Zamknięcie sesji