Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. dzierżawy lokali użytkowych przy ul.Reymonta 16 z przenaczeniem na Klub Seniora

Numer: 10, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2019-03-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Synoś radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Sebastian Drapała

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, data odpowiedzi: 2019-03-28