Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
131 - rozwiń Nie przystapienie do likwidacji zagrożenia lub zabezpieczenia miejsca przez OSP interpelacja Daniel Geming 2023-12-07 2023-12-20
130 - rozwiń Dot. Demontażu znaku na ul. Promyka interpelacja Michał Foryś 2023-10-26 2023-11-13
129 - rozwiń Dot. Umieszczenie znaku na ul. Reja interpelacja Michał Foryś 2023-10-26 2023-11-13
128 - rozwiń Dot. Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla Gminy Boguszów-Gorce interpelacja Marceli Lorenc 2023-02-22 2023-03-08
127 - rozwiń Dot. zmiany organizacji ruchu na ul.Browarnej - ruch jednokierunkowy ( w kierunku od ul.Głównej do ul.Kasprzaka) wniosek Ryszard Synoś 2023-02-22 2023-03-06
126 - rozwiń Dot. rozliczenia remontu wiaduktu przy ul.Krakowskiej interpelacja Ryszard Synoś 2023-02-22 2023-03-07
125 - rozwiń Dot. zimowego utrzymania dróg i chodników interpelacja Daniel Lubiński 2023-02-02 2023-02-17
124 - rozwiń Dot. gospodarki leśnej Gminy Boguszów-Gorce interpelacja Marceli Lorenc 2023-01-31 2023-02-13
123 - rozwiń Dot. wniosków złożonych z Funduszów: KPO, Dróg Samorządowych i Sprawiedliwej Transformacji interpelacja Ryszard Synoś 2023-01-17 2023-01-27
122 - rozwiń Dot. wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi interpelacja Sebastian Borkowski 2022-12-20 2023-01-03
121 - rozwiń Dot. kursów linii autobusowej nr 2 interpelacja Michał Foryś 2022-12-06 2022-12-20
120 - rozwiń Dot. sprzedaży kamieniołomu i eksploatacji hałd pokopalnianych zapytanie Sebastian Borkowski 2022-07-19 2022-08-02
119 - rozwiń Dot. redukcyjnego odstrzału dzików interpelacja Michał Foryś 2022-04-20 2022-04-29
118 - rozwiń Dot. kursów linii autobusowej nr 2 w Kuźnicach II interpelacja Michał Foryś 2022-02-03 2022-02-23
117 - rozwiń Dot. postępu prac zmierzających do usunięcia złożonej - zakopanej chemii na terenie po byłej przeróbce barytu przy ul.Dworcowej interpelacja Ryszard Synoś 2021-12-10 2021-12-22
116 - rozwiń Dot. zorganizowania konkursu w okresie zimowym na wystrój świąteczno-noworoczny posesji. interpelacja Ryszard Synoś 2021-10-20 2021-11-03
115 - rozwiń Dot. zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Boguszów-Gorce na wykonanie nawierzchni ul.Kopernika nr 22, 24, 30. wniosek Ryszard Synoś 2021-10-20 2021-11-02
114 - rozwiń Dot. zabezpieczenia w budżecie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2022 środków na naprawę nawierzchni ulic Górnej, Grabskiego i Kopernika wniosek Ryszard Synoś 2021-10-19 2021-11-02
113 - rozwiń Dot. niesatysfakcjonującej odpowiedzi na interpelację ( z punktu 111) interpelacja Ryszard Synoś 2021-10-15 2021-10-29
112 - rozwiń Dot. naprawy nawierzchni ul.Kolejowej pomiędzy numerami 13 a 15 interpelacja Dorota Paruch 2021-07-27 2021-08-06
111 - rozwiń Dot. zatrudnienia Pana S.D w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Boguszowie-Gorcach interpelacja Ryszard Synoś 2021-09-30 2021-10-14
110 - rozwiń Dot. remontu w budynku Ratusza w Boguszowie-Gorcach interpelacja Ryszard Synoś 2021-09-28 2021-10-12
109 - rozwiń Dot. oświetlenia ulicznego na terenie Gminy wniosek Ryszard Synoś 2021-09-21 2021-10-05
108 - rozwiń Dot. naprawy nawierzchni ul.Królowej Jadwigi wniosek Ryszard Synoś 2021-09-21 2021-10-05
107 - rozwiń Dot. naprawy uszkodzonego znaku drogowego na przystanku komunikacyjnym interpelacja Daniel Lubiński 2021-06-28 2021-09-27
106 - rozwiń Dot. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Azaliowej i Lipowej interpelacja Daniel Lubiński 2021-06-28 2021-07-08
105 - rozwiń Dot. zawarcia aneksu do umowy z firmą Sanikom na wykaszanie drogi gminnej nr 170 przebiegającej od ul.Sienkiewicza do ul.Kossaka interpelacja Beata Chlewicka 2021-05-25 2021-06-09
104 - rozwiń Dot. naprawy nawierzchni ul.Grabskiego interpelacja Ryszard Synoś 2021-05-24 2021-06-08
103 - rozwiń Dot. pozwu K.Tomańskiej przeciwko Gminie Boguszów-Gorce interpelacja Daniel Geming 2021-05-18 2021-05-25
102 - rozwiń Dot. zakupu samoobsługowej stacji naprawy rowerów wniosek Ryszard Synoś 2021-04-28 2021-05-14
101 - rozwiń Dot. działań podjętych w sprawie pożarów nielegalnego wysypiska opon przy ul.Głowackiego zapytanie Daniel Geming 2021-04-26 2021-05-14
100 - rozwiń Dot. naprawy zapadniętego fragmentu drogi przy ul.Grabskiego interpelacja Michał Foryś 2021-04-16 2021-05-06
99 - rozwiń Dot. promocji miasta Boguszowa-Gorc interpelacja Daniel Geming 2021-03-31 2021-04-14
98 - rozwiń Dot. naprawy nawierzchni ul. Anny Walentynowicz interpelacja Michał Foryś 2021-03-23 2021-04-02
97 - rozwiń Dot. przedstawienia wydatkowania 10 000 000 zł obligacji (pożyczki) zaciągniętej w kadencji2014-2018. interpelacja Ryszard Synoś 2021-03-19 2021-03-26
96 - rozwiń Dot. naprawy wyrw przy ul.Dworcowej i ul.Waryńskiego interpelacja Daniel Lubiński 2021-03-02 2021-03-16
95 - rozwiń Dot. naprawy nawierzchni ul.Sienkiewicza i Sikorskiego interpelacja Beata Chlewicka 2021-02-22 2021-03-03
94 - rozwiń Dot. uzupełnienia nawierzchni ul.Górnej interpelacja Michał Foryś 2021-02-24 2021-03-12
93 - rozwiń Dot. remontu nawierzchni ul.Kościuszki i Nowy Lubominek interpelacja Urszula Anna Mikołajska 2021-02-23 2021-03-08
92 - rozwiń Dot. wymiany kosza na śmieci, naprawy urządzenia na siłowni oraz interwencji na wiadukcie przy ul.Krakowskiej. interpelacja Michał Foryś 2021-02-22 2021-03-03
91 - rozwiń Dot. zimowego utrzymania dróg i chodników interpelacja Michał Foryś 2021-02-08 2021-02-19
90 - rozwiń Dot. remontu wiaduktu przy ul.Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach interpelacja Michał Foryś 2021-02-04 2021-02-12
89 - rozwiń Dot. masowej wycinki drzew interpelacja Michał Foryś 2021-01-28 2021-02-11
88 - rozwiń Dot. zimowego utrzymania miasta Boguszowa-Gorc interpelacja Michał Foryś 2021-01-19 2021-01-25
87 - rozwiń Dot. zimowego utrzymania dróg i chodników interpelacja Daniel Lubiński 2021-01-18 2021-02-10
86 - rozwiń Dot. prowadzenia posiedzeń Rady Miejskiej w systemie zdalnym wniosek Daniel Geming 2020-11-17 2020-11-24
85 - rozwiń Dot. pomocy lokalnym przedsiębiorcom w temacie odkupienia kwiatów przeznaczonych na Wszystkich Świętych interpelacja Michał Foryś 2020-11-02 2020-11-04
84 - rozwiń Dot. dziury w drodze przy skrzyżowaniu ul.Dworcowej i Sienkiewicza interpelacja Beata Chlewicka 2020-10-29 2020-11-04
83 - rozwiń Dot. zmiany godzin dowozu dzieci ze Starego Lesieńca do szkoły przy ul.Szkolnej w Boguszowie-Gorcach interpelacja Grzegorz Urban 2020-10-02 2020-10-22
82 - rozwiń Dot. zorganizowania spotkania roboczo-kryzysowego w sprawie sytuacji zwierząt na terenie miasta interpelacja Michał Foryś 2020-10-01 2020-10-14
81 - rozwiń Dot. wkopania ławki przy ul.Reymonta interpelacja Michał Foryś 2020-09-21 2020-09-28
80 - rozwiń Dot. zakupu fotopułapek interpelacja Ryszard Synoś 2020-09-15 2020-10-05
79 - rozwiń Dot. przygotowania przepisów lokalnych pomocowych dla przedsiębiorców z terenu Boguszowa-Gorc interpelacja Daniel Geming 2020-09-25 2020-10-06
78 - rozwiń Dot. restauracji u podnóża Góry Dzikowiec zapytanie Michał Foryś 2020-09-16 2020-09-30
77 - rozwiń Dot. dzikiego wysypiska odpadów wielkogabarytowych przy MBP-CK filia nr 3 ul.Żeromskiego 35 interpelacja Michał Foryś 2020-09-16 2020-10-29
76 - rozwiń Dot. interwencji w sprawie nieruchomości przy ul.Głowackiego (teren po byłej smolarni) interpelacja Daniel Geming 2020-09-08 2020-09-22
75 - rozwiń Dot. wydania opinii dotyczącej rozbiórki kamiennego interpelacja Michał Foryś 2020-09-01 2020-09-23
74 - rozwiń Dot. montażu śmietników na placu zabaw na Krakowskim Osiedlu interpelacja Michał Foryś 2020-09-01 2020-09-11
73 - rozwiń Dot. wyznaczenia miejsc parkingowych przy ul.Pokoju. interpelacja Michał Foryś 2020-08-27 2020-09-08
72 - rozwiń Dot. wystosowania zapytania do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, Rzecznika Sądu Okręgowego w Świdnicy, Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Dolnośląskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich o termin wyborów Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc i wyjaśnienia sytuacji prawnej dotyczącej referendum, które odbyło się w czerwcu 2020 r. wniosek Marceli Wiśniewski 2020-08-20 2020-09-11
71 - rozwiń Dot. zwiększenia patroli Straży Miejskiej w godzinach nocnych w okolicy placu zabaw przy ul.Promyka interpelacja Michał Foryś 2020-07-29 2020-08-20
70 - rozwiń Dot. przedstawienia informacji w sprawie transportu materiałów budowlanych z siedziby PSZOK przy ul.Brzozowej na prywatny plac OSR Dzikowiec wniosek Daniel Geming 2020-07-20
69 - rozwiń Dot. korekty drzew znajdujących się przy ul.Żeromskiego 29, ul.Górnej 1 i ul.Bema interpelacja Michał Foryś 2020-07-24 2020-08-07
68 - rozwiń Dot. dzikiego wysypiska śmieci na parkingu Góry Dzikowiec interpelacja Michał Foryś 2020-07-24 2020-08-07
67 - rozwiń Dot. dzikiego wysypika śmieci przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Pola interpelacja Michał Foryś 2020-07-23 2020-08-07
66 - rozwiń Dot. naprawy nawierzchni asfaltowej ul.A.Walentynowicz interpelacja Michał Foryś 2020-07-23 2020-08-07
65 - rozwiń Dot. naprawy i zabezpieczenia kabli lampy oświetleniowej zamontownej na budynku przy ul.Górnej 1 interpelacja Michał Foryś 2020-07-23 2020-08-04
64 - rozwiń Dot. przywrócenia do stanu użyteczności placu zabaw przy ul.Bema oraz zamontowanie ogrodzenia przy placu zabaw na ul.Promyka interpelacja Michał Foryś 2020-07-17 2020-08-04
63 - rozwiń Dot. montażu tabliczek z nazwami oraz numerami budynków interpelacja Michał Foryś 2020-07-17 2020-08-04
62 - rozwiń Dot. naprawy drabinek przy drodze prowadzącej na Górę Dzikowiec oraz wycięcia drzewa przy ul.Żeromskiego 20 interpelacja Michał Foryś 2020-07-15 2020-08-04
61 - rozwiń Dot. awarii lamp oświetleniowych przy ul. Matejki interpelacja Michał Foryś 2020-06-22 2020-07-03
60 - rozwiń Dot. korekty drzew rosnących przy moście na ul.Krakowskiej interpelacja Michał Foryś 2020-06-22 2020-07-08
59 - rozwiń Dot. napraw podjętych w kamienicach przy ul.Matejki 6 i 8 zapytanie Michał Foryś 2020-06-18 2020-07-07
58 - rozwiń Dot. liczby dzieci korzystających z przedszkoli na terenie Gminy Boguszów-Gorce, a zamieszkujących inne gminy oraz not obciążeniowych wystawionych przez Gminę Boguszów-Gorce w tym temacie interpelacja Daniel Geming 2020-04-28 2020-05-07
57 - rozwiń Dot. wysokości subwencji wyrównawczej, jaką otrzymała Gmina Boguszów-Gorce w okresie od stycznia 2019 r. do kwietnia 2020 r. interpelacja Daniel Geming 2020-04-28 2020-05-12
56 - rozwiń Dot. uzupełnienia do interpelacji w sprawie postępowania sądowego Argetarius Sp. z o.o. interpelacja Daniel Geming 2020-04-27 2020-05-18
55 - rozwiń Dot. postępowania sądowego Argetarius Sp. z o.o. przeciwko Gminie Boguszów-Gorce interpelacja Daniel Geming 2020-03-30 2020-04-09
54 - rozwiń Dot. postępowań sądowych w sprawach wskazanych wg sygnatur akt interpelacja Daniel Geming 2020-03-30 2020-04-14
53 - rozwiń Dot. umorzeń zaległości wobec Gminy Boguszów-Gorce zapytanie Daniel Geming 2020-03-23
52 - rozwiń Dot. przekazania z budżetu Gminy środków finansowych na zabezpieczenie środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla Specjalistycznego Szpitala im.A.Sokołowskiego w Wałbrzychu interpelacja Daniel Geming 2020-03-23 2020-04-03
51 - rozwiń Dot. opinii prawnej w sprawie zawieszenia głosowania w referendum gminnym interpelacja Daniel Geming 2020-03-23 2020-04-03
50 - rozwiń Dot. kwot premii i nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek wypłaconych w 2018 i 2019 r. zapytanie Daniel Geming 2020-01-09 2020-01-28
49 - rozwiń Dot. naborów o dotacje ze środków Unii Europejskiej ogłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej interpelacja Daniel Geming 2019-11-25 2019-12-10
48 - rozwiń Uzupełnienie zapytania nr 45 zapytanie Daniel Geming 2019-11-07
47 - rozwiń Uzupełnienie zapytania nr 44 zapytanie Daniel Geming 2019-11-07 2019-11-20
46 - rozwiń Dot. dystrybucji Wiadomości Boguszowskich do skrzynek pocztowych mieszkańców interpelacja Grzegorz Urban 2019-10-21 2019-11-05
45 - rozwiń Dot. planów finansowych na 2020 r. jednostek organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce zapytanie Daniel Geming 2019-10-08 2019-10-21
44 - rozwiń Dot. poziomu realizacji wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne, według stanu na 01.09.2019 r. zapytanie Daniel Geming 2019-10-08 2019-10-21
43 - rozwiń Dot. przeglądów dróg publicznych oraz innych urządzeń drogowych zapytanie Daniel Geming 2019-09-30 2019-10-11
42 - rozwiń Dot. interwecji przeprowadzonych w sprawie lokalu przy ul.Kosynierów 69 interpelacja Grzegorz Urban 2019-09-17 2019-10-03
41 - rozwiń Dot. środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Boguszów-Gorce wg stanu na dzień 01.09.2019 r. zapytanie Daniel Geming 2019-09-17 2019-10-14
40 - rozwiń Dot. środków transportu wykorzystywanych podczas organizacji imprez miejskich, szkolnych, wyjazdów służbowych, szkoleń itp. interpelacja Daniel Lubiński 2019-09-11 2019-09-26
39 - rozwiń Dot. badań geologicznych gruntu działek pod realizację budowy obwodnicy Gorc interpelacja Daniel Lubiński 2019-09-11 2019-09-30
38 - rozwiń Dot. kosztów ewentualnego przeprowadzenia referendum w Gminie. zapytanie Stanisław Urbaniak 2019-08-12 2019-08-22
37 - rozwiń Dot. umów użyczenia nieruchomości interpelacja Grzegorz Urban 2019-08-05 2019-08-20
36 - rozwiń Dot. dystrybucji Wiadomości Boguszowskich do skrzynek pocztowych mieszkańców w lipcu 2019 r. interpelacja Grzegorz Urban 2019-08-05 2019-08-20
35 - rozwiń Dot. zabezpieczenia w budżecie środków na szczepienia przeciwko wirusowi HPV wniosek Ryszard Synoś 2019-07-25 2019-10-14
34 - rozwiń Dot. przeniesienia wydatków z Wydziału Organizacyjno-Prawnego do Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą zapytanie Grzegorz Urban 2019-07-23 2019-08-05
33 - rozwiń Dot. braku w BIP Zarządzeń Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 190/2019 i 129/2019 zapytanie Grzegorz Urban 2019-07-23 2019-08-05
32 - rozwiń Dot. Zarządzenia w sprawie ogłoszenia listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach naboru wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania zapytanie Daniel Geming 2019-07-16 2019-07-30
31 - rozwiń Dot. wysokości przysłygującego Panu Jackowi Cichurze dodatku za wieloletnią pracę zapytanie Daniel Geming 2019-07-03 2019-07-10
30 - rozwiń Dot. stopnia zaawansowania prac nad budową obwodnicy Boguszowa-Gorc interpelacja Daniel Geming 2019-07-03 2019-07-15
29 - rozwiń Dot. zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 wniosek Daniel Lubiński 2019-06-17 2019-06-24
28 - rozwiń Dot. budowy obwodnicy Gorc zapytanie Daniel Lubiński 2019-06-17 2019-07-01
27 - rozwiń Dot. modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul.Chopina oraz przebudowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową parkingu przy ul.Chopina w Boguszowie-Gorcach zapytanie Daniel Lubiński 2019-05-31 2019-06-18
26 - rozwiń Dot. organizacji Wigilii Miejskiej w 2018 r. zapytanie Daniel Lubiński 2019-05-31 2019-06-18
25 - rozwiń Dot. organizacji Dni Boguszowa-Gorc w 2019 r. zapytanie Daniel Lubiński 2019-05-31 2019-06-14
24 - rozwiń Dot. obsługi prawnej świadczonej przez radców i adwokatów dla Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach interpelacja Daniel Lubiński 2019-05-10 2019-05-24
23 - rozwiń Dot. naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim przez Państwową Inspekcję Pracy interpelacja Daniel Lubiński 2019-05-10 2019-05-24
22 - rozwiń Dot. środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Boguszów-Gorce zapytanie Grzegorz Urban 2019-05-08 2019-05-15
21 - rozwiń Dot. kary umownej dla wykonawcy usługi zarządzania i administrowania OSR Dzikowiec interpelacja Marceli Wiśniewski 2019-04-26 2019-05-14
20 - rozwiń Dot. sprzedaży biletów na Górze Dzikowiec zapytanie Marceli Wiśniewski 2019-04-26 2019-05-14
19 - rozwiń Dot. podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, jednostek organizacyjnych gminy i spółek miejskich wniosek Daniel Lubiński 2019-04-10 2019-04-24
18 - rozwiń Dot. umorzeń należności przypadających Gminie Boguszów-Gorce od dnia 10.01.2019 r. interpelacja Daniel Lubiński 2019-04-10 2019-04-23
17 - rozwiń Dot. wysokości wolnych środków na koniec roku budżetowego 2018 zapytanie Daniel Geming 2019-04-02 2019-04-16
16 - rozwiń Dot. środków finansowych na realizację robót publicznych w roku 2018 i 2019 zapytanie Daniel Geming 2019-04-02 2019-04-10
15 - rozwiń Dot. naruszenia postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn.: interpelacja Daniel Lubiński 2019-04-02 2019-04-15
14 - rozwiń Dot. terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych oraz udostępnienie pism kierowanych do ZGM w sprawie kwalifikacji kierownika CKK Witold interpelacja Daniel Lubiński 2019-04-02 2019-04-12
13 - rozwiń Dot. przetargu na sprzedaż złoża porfiru interpelacja Daniel Geming 2019-03-12 2019-03-26
12 - rozwiń Dot. zatrudnionego kierownika CKK Witold interpelacja Daniel Geming 2019-03-12 2019-04-12
11 - rozwiń Dot. zatrudnionego kierownika kolei w OSR Dzikowiec interpelacja Daniel Geming 2019-03-12 2019-03-26
10 - rozwiń Dot. dzierżawy lokali użytkowych przy ul.Reymonta 16 z przenaczeniem na Klub Seniora wniosek Ryszard Synoś 2019-03-12 2019-03-28
9 - rozwiń Dot. powołania pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych oraz seniorów interpelacja Sebastian Borkowski 2019-03-12 2019-03-26
8 - rozwiń Dot. kosztów poniesionych przez Gminę na rzecz Telewizji Dami Wałbrzych interpelacja Marceli Wiśniewski 2019-02-21 2019-02-22
7 - rozwiń Dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości eksploatowanych jako złoże porfiru interpelacja Daniel Geming 2019-02-21 2019-03-05
6 - rozwiń Dot. umorzenia zaległości cywilnoprawnych interpelacja Daniel Lubiński 2019-02-21 2019-03-05
5 - rozwiń Dot. umowy na wywiady i reklamy podpisanej z Telewizją Dami Wałbrzych interpelacja Daniel Geming 2019-02-06 2019-02-12
4 - rozwiń Dot. pracownika na stanowisku kierowniczym w OSR Dzikowiec interpelacja Daniel Geming 2019-02-06 2019-02-18
3 - rozwiń Dot. zatrudnionego kierownika CKK Witold interpelacja Daniel Geming 2019-02-06 2019-02-18
2 - rozwiń Udrożnienie kanalizacji burzowej i sanitarnej na terenie budynku WTBS przy ul.Traugutta interpelacja Sebastian Borkowski 2019-01-28 2019-02-18
1 - rozwiń Mienie zakupione od Gminy Boguszów-Gorce przez radnych, kierowników wydziałów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2010-2018 zapytanie Stanisław Urbaniak 2019-01-08 2019-02-15