Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 projekt uchwały w sprawie zmian w wpf (PDF, 3.74Mb)
III Sesja
2024-06-17 projekt uchwały
2 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok (PDF, 987.79Kb)
III Sesja
2024-06-17 projekt uchwały
3 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok (PDF, 987.79Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-17 projekt uchwały
4 projekt uchwały w sprawie zmian w wpf (PDF, 3.74Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-17 projekt uchwały
5 Plan pracy Komisji Polityki Społecznej II półrocze 2024 (PDF, 25.17Kb)
III Sesja
2024-06-17 informacja
6 Projekt Plan Pracy Komisji Budżetu i Finasów na II Półrocze 2024 roku (PDF, 64.33Kb)
III Sesja
2024-06-17 informacja
7 Plan pracy Komisji Rewizyjnej II półrocze 2024 - Zmiana (PDF, 60.02Kb)
III Sesja
2024-06-17 informacja
8 List Gratulacyjny (PDF, 151.60Kb)
III Sesja
2024-06-17 informacja
9 Uchwała ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2023 rok (PDF, 250.01Kb)
III Sesja
2024-06-17 projekt uchwały
10 Opinia RIO ws. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta (PDF, 192.58Kb)
III Sesja
2024-06-17 informacja
11 Wniosek Komisji Rewizyjnej w Boguszowie-Gorcach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta (PDF, 135.39Kb)
III Sesja
2024-06-17 projekt uchwały
12 zarzadzenie-20-2024 ws. przekazania RM sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2023 (PDF, 5.94Mb)
III Sesja
2024-06-17 projekt uchwały
13 Opinia RIO o przedłożonym przez BM sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2023 rok (PDF, 482.08Kb)
III Sesja
2024-06-17 informacja
14 zarzadzenie-2063-2024 ws. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2023... (PDF, 7.91Mb)
III Sesja
2024-06-17 projekt uchwały
15 Uchwała ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc wotum zaufania (PDF, 218.76Kb)
III Sesja
2024-06-17 projekt uchwały
16 Raport o stanie Gminy za 2023 rok (PDF, 473.45Kb)
III Sesja
2024-06-17 informacja
17 dokumentacja dotycząca Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ZIP, 469.31Mb)
III Sesja
2024-06-17 informacja
18 załącznik do uchwały - Plan Zrównoważonej Moblności Miejskiej Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (PDF, 7.56Mb)
III Sesja
2024-06-17 informacja
19 projekt uchwały ws. przyjęcia Planu Zrównoważnoej Mobilności Miejskiej (PDF, 234.83Kb)
III Sesja
2024-06-17 projekt uchwały
20 Zarządzenie 20/2024 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorchach sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2023 (PDF, 5.94Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-29 sprawozdanie
21 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkwej (PDF, 482.08Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-29 uchwała
22 ZARZĄDZENIE NR 2063/2024 BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów - Gorce za rok 2023 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2023 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów - Gorce (PDF, 7.91Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-29 sprawozdanie
23 Autopoprawka Uchwała.Projekt. DIETY radnych (PDF, 348.83Kb)
II Sesja
2024-05-27 projekt uchwały
24 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. (PDF, 241.98Kb)
II Sesja
2024-05-23 projekt uchwały
25 Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok (PDF, 664.73Kb)
II Sesja
2024-05-22 projekt uchwały
26 Projekt uchwały wynagrodzenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc (PDF, 319.71Kb)
II Sesja
2024-05-21 projekt uchwały
27 projekt uchwały składy komisji (PDF, 328.26Kb)
II Sesja
2024-05-21 projekt uchwały
28 projekt uchwały Komisja Rewizyjna (PDF, 319.70Kb)
II Sesja
2024-05-21 projekt uchwały
29 projekt uchwały komisja skarg, wniosków i petycji (PDF, 318.84Kb)
II Sesja
2024-05-21 projekt uchwały