Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-11-30 Uchwała Nr II/5/18
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej stała 2018-11-30 Uchwała Nr II/5/18
Komisja Polityki Społecznej stała 2018-11-30 Uchwała Nr II/5/18
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-30 Uchwała Nr II/3/18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-30 Uchwała Nr II/4/18