Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. zatrudnionego kierownika kolei w OSR Dzikowiec

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2019-03-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Geming radny

Odpowiedź

Odpowiadający: p.o. Sekretarza Miasta Grzegorz Łuczko

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, data odpowiedzi: 2019-03-26