Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. zatrudnionego kierownika CKK Witold

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2019-03-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Geming radny

Odpowiedź

Odpowiadający: wz Sekretarza Miasta Grzegorz Łuczko

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, data odpowiedzi: 2019-04-12