Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. postępowań sądowych w sprawach wskazanych wg sygnatur akt

Numer: 54, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2020-03-30, data przekazania: 2020-03-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Geming radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Budżetu i Finansów, data odpowiedzi: 2020-04-14