Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. naruszenia postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn.:

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2019-04-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Lubiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Sebastian Drapała

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, data odpowiedzi: 2019-04-15