Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. organizacji Dni Boguszowa-Gorc w 2019 r.

Numer: 25, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Zastępca Burmistrza Miasta
data wpływu: 2019-05-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Lubiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Dyrektor MBP-CK

Wydział merytoryczny: Mierjska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury, data odpowiedzi: 2019-06-14