Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. badań geologicznych gruntu działek pod realizację budowy obwodnicy Gorc

Numer: 39, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2019-09-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Daniel Lubiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: wz.Sekretarza Miasta Grzegorz Łuczko

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, data odpowiedzi: 2019-09-30