Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Polityki Społecznej

Data posiedzenia
18-06-2024, godz. 11:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach , I piętro, sala obrad nr 101

Porządek obrad

  • 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej
  • 2. Przyjęcie planu pracy KomisjiPolityki Społecznej na II półrocze 2024r.
  • 3. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji.
  • 4. Sprawy bieżące.