Przejdź do treści

Monika Spochacz

Zdjęcie: Monika Spochacz
Zdjęcie: Monika Spochacz

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt mspochacz@boguszow-gorce.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-27
2 Komisja Polityki Społecznej stała 2024-05-27

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-13 11:14:51 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej I Sesja Inaugurcyjna za
2024-05-13 11:15:57 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach I Sesja Inaugurcyjna za
2024-05-27 09:32:07 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej. II Sesja za
2024-05-27 09:17:26 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. II Sesja za
2024-05-27 09:22:55 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II Sesja za
2024-05-27 09:40:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. II Sesja za
2024-05-27 09:34:11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta. II Sesja za
2024-05-27 09:45:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. II Sesja za
2024-05-27 09:11:39 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Kamila Citak II Sesja za
2024-05-27 09:13:08 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Kamila Żeromska II Sesja za
2024-05-27 09:13:53 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Michał Wieczorek II Sesja za
2024-05-27 09:14:11 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Monika Spochacz II Sesja za
2024-05-27 09:14:41 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Jolanta Woźniak II Sesja za
2024-05-27 09:15:11 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Przemysław Mrozik II Sesja za
2024-05-27 09:18:47 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Robert Gottfried II Sesja za
2024-05-27 09:19:28 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Tomasz Koniszewski II Sesja za
2024-05-27 09:19:50 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Patrycja Lubczyk II Sesja za
2024-05-27 09:20:12 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Katarzyna Gralak II Sesja za
2024-05-27 09:20:34 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Jolanta Woźniak II Sesja za
2024-05-27 09:21:39 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Robert Gottfried II Sesja za
2024-05-27 09:15:59 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Kamila Citak II Sesja za
2024-05-27 09:25:44 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów - Kamila Żeromska II Sesja za
2024-05-27 09:27:46 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej - Michał Wieczorek II Sesja za
2024-05-27 09:30:12 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - Adama Siekierskiego II Sesja za
2024-05-27 09:24:50 Głosowanie w sprawie składu Komisji Budżetu i Finansów II Sesja za
2024-05-27 09:26:51 Głosowanie w sprawie składu Komisji Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej II Sesja za
2024-05-27 09:29:25 Głosowanie w sprawie składu Komisji Polityki Społecznej II Sesja za
2024-05-27 09:06:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad II Sesja za
2024-07-22 09:04:38 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Boguszów-Gorce z Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru. IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za
2024-07-22 09:15:04 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce do stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska” IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za
2024-07-22 09:18:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za
2024-07-22 09:23:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za