Przejdź do treści

Katarzyna Gralak

Zdjęcie: Katarzyna Gralak
Zdjęcie: Katarzyna Gralak

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt kgralak@boguszow-gorce.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Skarg, Wnioskówi Petycji stała 2024-05-27
2 Komisja Polityki Społecznej stała 2024-05-27

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-13 11:14:51 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej I Sesja Inaugurcyjna nieobecny
2024-05-13 11:15:57 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach I Sesja Inaugurcyjna nieobecny
2024-05-27 09:32:07 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej. II Sesja za
2024-05-27 09:17:25 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. II Sesja za
2024-05-27 09:22:54 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II Sesja za
2024-05-27 09:40:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. II Sesja za
2024-05-27 09:34:14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta. II Sesja za
2024-05-27 09:45:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. II Sesja za
2024-05-27 09:12:13 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Kamila Citak II Sesja za
2024-05-27 09:13:06 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Kamila Żeromska II Sesja za
2024-05-27 09:13:49 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Michał Wieczorek II Sesja za
2024-05-27 09:14:11 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Monika Spochacz II Sesja za
2024-05-27 09:14:41 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Jolanta Woźniak II Sesja za
2024-05-27 09:15:05 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Przemysław Mrozik II Sesja za
2024-05-27 09:18:55 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Robert Gottfried II Sesja za
2024-05-27 09:19:29 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Tomasz Koniszewski II Sesja za
2024-05-27 09:19:50 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Patrycja Lubczyk II Sesja za
2024-05-27 09:20:13 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Katarzyna Gralak II Sesja za
2024-05-27 09:20:37 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Jolanta Woźniak II Sesja za
2024-05-27 09:21:41 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Robert Gottfried II Sesja za
2024-05-27 09:15:55 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Kamila Citak II Sesja za
2024-05-27 09:25:44 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów - Kamila Żeromska II Sesja za
2024-05-27 09:27:46 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej - Michał Wieczorek II Sesja za
2024-05-27 09:30:13 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - Adama Siekierskiego II Sesja za
2024-05-27 09:24:52 Głosowanie w sprawie składu Komisji Budżetu i Finansów II Sesja za
2024-05-27 09:26:52 Głosowanie w sprawie składu Komisji Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej II Sesja za
2024-05-27 09:29:25 Głosowanie w sprawie składu Komisji Polityki Społecznej II Sesja za
2024-05-27 09:05:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad II Sesja za
2024-06-24 09:37:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcyjnego (SUMP) III Sesja za
2024-06-24 09:47:16 Głosowanie w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. III Sesja za
2024-06-24 09:53:49 Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. III Sesja za
2024-06-24 10:10:07 Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc wotum zaufania. III Sesja za
2024-06-24 10:35:54 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2023 rok. III Sesja za
2024-06-24 10:40:00 Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. III Sesja wstrzymujący się
2024-06-24 10:42:37 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2024 roku III Sesja za
2024-06-24 09:06:04 Głosowanie w sprawie wniosku o zmiany w porządku obrad. III Sesja za
2024-07-22 09:04:38 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Boguszów-Gorce z Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru. IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za
2024-07-22 09:15:23 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce do stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska” IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za
2024-07-22 09:18:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za
2024-07-22 09:23:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za