Przejdź do treści

Bernard Zonenberg

Zdjęcie: Bernard Zonenberg
Zdjęcie: Bernard Zonenberg

Przewodniczący

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt bzonenberg@boguszow-gorce.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-13 11:14:51 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej I Sesja Inaugurcyjna za
2024-05-13 11:15:57 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach I Sesja Inaugurcyjna za
2024-05-27 09:32:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej. II Sesja za
2024-05-27 09:17:21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. II Sesja za
2024-05-27 09:22:54 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II Sesja za
2024-05-27 09:40:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. II Sesja za
2024-05-27 09:34:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta. II Sesja za
2024-05-27 09:45:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. II Sesja za
2024-05-27 09:11:34 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Kamila Citak II Sesja za
2024-05-27 09:13:20 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Kamila Żeromska II Sesja za
2024-05-27 09:13:52 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Michał Wieczorek II Sesja za
2024-05-27 09:14:12 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Monika Spochacz II Sesja za
2024-05-27 09:14:42 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Jolanta Woźniak II Sesja za
2024-05-27 09:15:04 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Przemysław Mrozik II Sesja za
2024-05-27 09:18:46 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Robert Gottfried II Sesja za
2024-05-27 09:19:26 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Tomasz Koniszewski II Sesja za
2024-05-27 09:19:49 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Patrycja Lubczyk II Sesja za
2024-05-27 09:20:11 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Katarzyna Gralak II Sesja za
2024-05-27 09:20:33 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Jolanta Woźniak II Sesja za
2024-05-27 09:21:44 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Robert Gottfried II Sesja za
2024-05-27 09:15:57 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Kamila Citak II Sesja za
2024-05-27 09:25:46 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów - Kamila Żeromska II Sesja za
2024-05-27 09:27:46 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej - Michał Wieczorek II Sesja za
2024-05-27 09:30:12 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - Adama Siekierskiego II Sesja za
2024-05-27 09:24:51 Głosowanie w sprawie składu Komisji Budżetu i Finansów II Sesja za
2024-05-27 09:26:56 Głosowanie w sprawie składu Komisji Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej II Sesja za
2024-05-27 09:29:24 Głosowanie w sprawie składu Komisji Polityki Społecznej II Sesja za
2024-05-27 09:05:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad II Sesja za