Przejdź do treści

Małgorzata Katarzyna Pytel

Zdjęcie: Małgorzata Katarzyna Pytel
Zdjęcie: Małgorzata Katarzyna Pytel

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt mpytel@boguszow-gorce.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu I Finansów stała 2024-05-27
2 Komisja Polityki Społecznej stała 2024-05-27

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-13 11:14:51 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej I Sesja Inaugurcyjna za
2024-05-13 11:15:57 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach I Sesja Inaugurcyjna za
2024-05-27 09:32:08 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej. II Sesja za
2024-05-27 09:17:23 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. II Sesja za
2024-05-27 09:22:55 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II Sesja za
2024-05-27 09:40:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. II Sesja za
2024-05-27 09:34:11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta. II Sesja za
2024-05-27 09:45:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. II Sesja za
2024-05-27 09:11:34 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Kamila Citak II Sesja za
2024-05-27 09:13:08 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Kamila Żeromska II Sesja za
2024-05-27 09:13:53 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Michał Wieczorek II Sesja za
2024-05-27 09:14:10 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Monika Spochacz II Sesja za
2024-05-27 09:14:42 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Jolanta Woźniak II Sesja za
2024-05-27 09:15:06 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej - Przemysław Mrozik II Sesja za
2024-05-27 09:18:44 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Robert Gottfried II Sesja za
2024-05-27 09:19:27 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Tomasz Koniszewski II Sesja za
2024-05-27 09:19:49 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Patrycja Lubczyk II Sesja za
2024-05-27 09:20:14 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Katarzyna Gralak II Sesja za
2024-05-27 09:20:45 Głosowanie w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Jolanta Woźniak II Sesja za
2024-05-27 09:21:41 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Robert Gottfried II Sesja za
2024-05-27 09:15:54 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Kamila Citak II Sesja za
2024-05-27 09:25:45 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów - Kamila Żeromska II Sesja za
2024-05-27 09:27:47 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej - Michał Wieczorek II Sesja za
2024-05-27 09:30:14 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - Adama Siekierskiego II Sesja za
2024-05-27 09:24:53 Głosowanie w sprawie składu Komisji Budżetu i Finansów II Sesja za
2024-05-27 09:26:56 Głosowanie w sprawie składu Komisji Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej II Sesja za
2024-05-27 09:29:25 Głosowanie w sprawie składu Komisji Polityki Społecznej II Sesja za
2024-05-27 09:05:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad II Sesja za
2024-06-24 09:37:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcyjnego (SUMP) III Sesja za
2024-06-24 09:47:34 Głosowanie w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. III Sesja za
2024-06-24 09:53:47 Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. III Sesja za
2024-06-24 10:10:12 Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc wotum zaufania. III Sesja za
2024-06-24 10:35:52 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2023 rok. III Sesja za
2024-06-24 10:40:00 Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. III Sesja wstrzymujący się
2024-06-24 10:42:39 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2024 roku III Sesja za
2024-06-24 09:07:53 Głosowanie w sprawie wniosku o zmiany w porządku obrad. III Sesja za
2024-07-22 09:05:22 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Boguszów-Gorce z Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru. IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za
2024-07-22 09:15:13 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce do stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska” IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za
2024-07-22 09:18:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za
2024-07-22 09:23:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. IV Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (Nadzwyczajna) za