Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 5 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Stanisław Urbaniak za
2 Grzegorz Urban wstrzymał się
3 Martin Szczeklik wstrzymał się
4 Ryszard Synoś za
5 Dorota Paruch za
6 Urszula Anna Mikołajska za
7 Arkadiusz Łasicki za
8 Daniel Lubiński wstrzymał się
9 Marceli Lorenc za
10 Krzysztof Krajewski za
11 Daniel Geming wstrzymał się
12 Michał Foryś wstrzymał się
13 Beata Chlewicka za
14 Sebastian Borkowski za
15 Marceli Wiśniewski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 0 9 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Stanisław Urbaniak przeciw
2 Grzegorz Urban za
3 Martin Szczeklik za
4 Ryszard Synoś przeciw
5 Dorota Paruch przeciw
6 Urszula Anna Mikołajska przeciw
7 Arkadiusz Łasicki przeciw
8 Daniel Lubiński za
9 Marceli Lorenc przeciw
10 Krzysztof Krajewski przeciw
11 Daniel Geming za
12 Michał Foryś za
13 Beata Chlewicka przeciw
14 Sebastian Borkowski przeciw
15 Marceli Wiśniewski nieobecny