Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 1 8 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski za
2 Stanisław Urbaniak przeciw
3 Grzegorz Urban za
4 Martin Szczeklik za
5 Ryszard Synoś przeciw
6 Dorota Paruch przeciw
7 Urszula Anna Mikołajska przeciw
8 Arkadiusz Łasicki przeciw
9 Marceli Lorenc wstrzymał się
10 Krzysztof Krajewski przeciw
11 Daniel Geming za
12 Beata Chlewicka przeciw
13 Sebastian Borkowski przeciw
14 Daniel Lubiński nieobecny
15 Michał Foryś nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 4 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski wstrzymał się
2 Stanisław Urbaniak za
3 Grzegorz Urban wstrzymał się
4 Martin Szczeklik wstrzymał się
5 Ryszard Synoś za
6 Dorota Paruch za
7 Urszula Anna Mikołajska za
8 Arkadiusz Łasicki za
9 Marceli Lorenc za
10 Krzysztof Krajewski za
11 Daniel Geming wstrzymał się
12 Beata Chlewicka za
13 Sebastian Borkowski za
14 Daniel Lubiński nieobecny
15 Michał Foryś nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 6 5 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marceli Wiśniewski wstrzymał się
2 Stanisław Urbaniak za
3 Grzegorz Urban wstrzymał się
4 Martin Szczeklik wstrzymał się
5 Ryszard Synoś przeciw
6 Dorota Paruch przeciw
7 Urszula Anna Mikołajska przeciw
8 Arkadiusz Łasicki przeciw
9 Marceli Lorenc przeciw
10 Krzysztof Krajewski wstrzymał się
11 Daniel Geming wstrzymał się
12 Beata Chlewicka wstrzymał się
13 Sebastian Borkowski za
14 Daniel Lubiński nieobecny
15 Michał Foryś nieobecny